Changelog

14-03-2021 : Improvements to Ganyu guide

12-03-2021 : Hu Tao Guide added

28-02-2021 : Albedo Guide added

20-02-2021 : Beidou Guide added

20-02-17 : Xiao Guide added

20-02-17 : Keqing Guide added

20-01-16 : Ganyu Guide added